Triangle Pattern Kracht Recruitment

Certificeringen

Bij ons staat de kwaliteit voor onze dienstverlening centraal, daarom vinden we het belangrijk om onszelf te voorzien van certificeringen. Kracht Recruitment beschikt over de volgende certificering(en):

Certificering

NEN 4400-1 Certificering

Kracht Recruitment is opgenomen in het register van Stichting Normering Arbeid en beschikt over een NEN 4400-1 certificering. Wat houdt dit precies in?

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt. De verplichtingen bestaan uit:

- Identificatie van de onderneming;
- De correcte aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies;
- De loonbetaling mag niet in strijd zijn met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
- Het uitvoeren van identiteitscontroles en het controleren op gerechtigheid tot het verrichten van arbeid in Nederland;
- Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit het in- en doorlenen of uitbesteden van arbeid.

Bekijk ons certificaat