"Het feit dat je iets doet voor eigenlijk iedereen, dat vind ik écht mooi aan mijn werk."

Peter | Projectmanager

Peter is vijf en een halfjaar geleden via Kracht gestart bij OLCO. Hij is begonnen als Projectleider en inmiddels doorgegroeid naar Projectmanager. Hij is bij OLCO terechtgekomen doordat een oud-collega hier ook ging werken. Hij had contact met Wieger, de directeur van Kracht. Wieger heeft hem destijds gebeld en dit leidde tot en succesvolle match.  

Waarom OLCO?

OLCO richt zich op het maatschappelijke aspect. Dit is waarom Peter destijds voor OLCO heeft gekozen. Tijdens de gesprekken merkte Peter al gauw dat er écht naar hem werd geluisterd en dat hij hier veel kon leren. Ontwikkeling staat bovendien erg hoog in zijn vaandel. “OLCO is een relatief klein bureau is met een platte cultuur, dat spreekt mij tot op de dag van vandaag erg aan”, vertelt Peter. Ondanks dat OLCO centraal gelegen is, zijn de projecten door heel het land en dat maakt het leuk en dynamisch. 

“Wat ik op een later moment nóg meer ben gaan waarderen is het maatschappelijk vastgoed. Het feit dat je iets doet voor eigenlijk iedereen, dat het niet zomaar een woning of een kantoor is. Ik vind het mooi dat je op verschillende manieren impact kan maken en dat het een breder doel heeft en dat je daarmee meer sturing hebt op het duurzaamheidsaspect”, aldus Peter.  

Snel leren en ontwikkelen

“Je krijgt binnen OLCO veel vrijheid en je mag fouten maken. Als je daar maar weer van leert. Je leert snel omdat je de totale breedte van de bouw meekrijgt. Bij elke fase van het bouwproces ben je betrokken, van initiatief tot oplevering en nazorg. We leren veel van elkaar omdat we eigenlijk altijd samenwerken in duo's. Bij ons geldt een soort van ‘learning on the job’. Je gaat aan de slag en gaat meters maken. Op deze manier loop je vanzelf tegen zaken aan waarvan je leert en die je de volgende keer weer anders doet”, vertelt hij. 

Groei binnen OLCO

Niet alleen Peter groeit binnen OLCO, OLCO wordt zelf ook steeds groter. “Dit biedt kansen”, vertelt Peter. “Ik heb geleerd om abstract te denken en los te komen van de situatie. Mijn valkuil is om heel detaillistisch te denken. Je leert de goede vragen te stellen aan verschillende partijen dus het is wel belangrijk dat je voldoende weet van de inhoud.” 

Peter is op dit moment als Projectmanager vrij zelfstandig, maar wil in de toekomst nog meer zelfstandigheid laten zien. Peter houdt zich nu nog veel bezig met de uitvoering en is wat minder betrokken bij de initiatie fase, waar je je bezighoudt met de politieke belangen. In de toekomst wil hij hier graag verandering in brengen en deze situatie omdraaien. 

Initiatief ligt bij jezelf

Als je iets wil met betrekking tot je carrière of ontwikkeling, dan is er binnen OLCO heel erg veel mogelijk. Het is wel aan jezelf om dit bespreekbaar te maken en hier initiatief in te tonen. 

“Toen ik hier vijf en een half jaar geleden startte, zaten we nog in een ander kantoorpand. Het nieuwe pand is een stuk moderner en dit werkt ook in positieve zin mee aan je werkplezier en motivatie. Daarbij is het bedrijf en zijn de processen een stuk professioneler geworden”, vertelt Peter tot slot.