Kennisartikel

De bouw- en de infrasector gaat het maken!

Cijfers en trends bouw: De bouw- en de infrasector gaat het maken!

De bouw- en infrasector heeft een groot aandeel in de leefomgeving van Nederland. Er gebeurt veel in deze sector en er zijn grote uitdagingen. Denk hierbij aan de woningtekorten, aangescherpte regelgeving, gebrek aan bouwgrond, stijgende materiaalkosten en schaarste in technisch personeel. Dit zijn nog maar een aantal uitdagingen waar deze sector mee te maken heeft. 

In deze blog lees je de belangrijkste cijfers en trends van de bouw- en infrasector.

Bouwsector Nederland

De bouwsector is onder te verdelen in de woning- en industriebouw, maar ook de infrasector valt hier vaak onder. Bij Kracht Recruitment maken wij een degelijk verschil tussen beiden sectoren. Een uitvoerder die actief is in de woningbouw, is vaak zelden tot niet geschikt voor de infrasector. Het zijn namelijk twee verschillende branches, met elk verschillende technieken en projecten. Bij Kracht Recruitment maken wij daarom onderscheid tussen de bouwsector en de infrasector (civiele techniek of grond- weg- en waterbouw). 

Hieronder een opsomming van een aantal feiten en cijfers over de bouwsector in Nederland:

  • De productie in de bouwsector is een stuk hoger dan in de infrasector;
  • Het aantal bedrijven in de bouwsector (85.795 bedrijven) is bijna negen keer zoveel dan de bedrijven die actief zijn in de grond- weg- en waterbouw (10.550 bedrijven) in het 1ste kwartaal van 2021;
  • In totaal waren volgens het CBS 326.000 werknemers actief in beiden sectoren in 2020.

(Bron: Feiten en cijfers - Bouwend Nederland)

Stijging bouw- infra bedrijven

Kijkend naar de feiten en cijfers in de bouwsector valt op dat er de laatste jaren veel meer bedrijven toetreden tot deze sector en er minder faillissementen zijn. In 2019 waren er 183.900 bedrijven en in het 2de kwartaal van 2021 waren dit er al circa 209.000 (een stijging van ongeveer 14%) . Van deze bedrijven zijn er meer actief in de bouwsector dan de infrasector (Bron: Bouwend Nederland). De grootste bedrijven van Nederland waren in 2020 de Koninklijke BAM Groep gevolgd door VolkerWessels en Koninklijke Boskalis (Bron: Velox.nl).

Kansrijke sector

Opvallend is dat de werkzame personen in deze sectoren nagenoeg hetzelfde blijft, maar er een flinke stijging is van het aantal vacatures. Studenten die een opleiding volgen aan bouw-en infra opleidingen neemt daarentegen niet dermate toe dat de vraag naar technisch personeel kan worden vervuld (Bron: Bouwend Nederland). Echter is er goed nieuws, want je kan ook zonder diploma gaan werken in de techniek. Zeker omdat het tekort in de techniek zo groot is. Als zij-instromer kan je al door het volgen van kortdurende basiscursussen gaan werken in deze kansrijke sector!

Stijging woningvoorraad

Veel technische personeel is nodig om het woningtekort op te lossen. Er is namelijk sprake van een groot woningtekort in Nederland. Er waren in 2021 circa 8 miljoen huishoudens. Hiervan woont 7,5 miljoen reeds zelfstandig in een (eigen) woning. De overige 521 duizend huishoudens wonen in een gedeelde woning, recreatiewoning of in leegstaand vastgoed. Denk hierbij aan lege kantoorgebouwen of winkelruimtes. Over deze groep zegt men dat circa 316 duizend huishoudens op zoek zijn naar een zelfstandige woning. Daarnaast betreden ook starters en immigranten de woningmarkt, maar er verlaten ook huishoudens de woningmarkt zoals emigranten. In 2021 komt dit ongeveer neer op een totaal aantal van 378 duizend woningvragers. Echter zijn er minder woningen beschikbaar dan de vraag naar woningen (Bron: Woningmarktbeleid). Kijkend naar de cijfers van de aangevraagde bouwvergunningen stijgt deze gelukkig enorm de afgelopen jaren. Het woningtekort kan hierdoor afnemen. Goed nieuws, de nieuwbouw en de transformatie van woningen is zelfs hoger dan de beoogde doelstelling (Bron: Datawonen.nl).

Krimp infrasector

Naast de schaarste van woningen, worden de woningen ook duurder. Dit heeft mede te maken door de stijgingen van de grondstofprijzen en arbeidskosten. In 2021 heeft 61% van de bouwbedrijven in de bouwsector aangegeven dat ze van plan zijn om de verkoopprijzen te verhogen in vergelijking met 17% van de infrabedrijven. Een reden hiervoor is dat de materialen die worden gebruikt in de infrasector minder getroffen worden door prijsstijgingen. De werkvoorraad in de orderboeken van deze infrabedrijven blijven vrij stabiel, maar dit zijn wel de eerste volumedalingen van vijf jaar van groei (Bron: ING). 

De prijzen van een nieuwbouwwoningen blijven daarentegen fors groeien. Volgens NVM ligt de prijs van een nieuwbouwwoning in Q1 2021 al 8% hoger dan een jaar eerder en is een woning gemiddeld 433 duizend euro. De prijsstijging is weliswaar hoog, maar niet meer zo extreem als in de periode 2017-2019. Toen stegen de prijzen gemiddeld 14% in een jaar (Bron: Bouwend Nederland). Hieronder een kleine opsomming van de verschillen in prijzen anno juni 2021 volgens de sector econoom bouw van ABN Amro: 

  • De importprijzen van gezaagd geschaafd hout waren in 2021 31% hoger dan een jaar eerder;
  • De importprijzen van staal waren in 2021 bijna 80% duurder dan in 2020;
  • De importprijzen van kunststofbuizen in 2021 zijn met ruim 27% gestegen in vergelijking met 2020; 
  • De importprijzen van cement is daarentegen met 2,6% verhoogd in vergelijking met een jaar eerder.

(Bron: ABN Amro)

Conclusie: de bouwsector annu nu

Overall kan je concluderen dat de bouwsector te kampen heeft met grote uitdagingen. Er is sprake van personeelsschaarste, stijging van materiaal- en arbeidskosten en er komen steeds meer nieuwe wet- en regelgeving. Het is een dynamische sector waar geen jaar hetzelfde is. Naast deze uitdagingen, biedt deze sector ook veel kansen voor nieuwkomers. Ondanks dat velen de bouwsector behoorlijk traditioneel vinden is dat steeds minder het geval. De nieuwste technieken worden toegepast en juist innovatie is voor veel organisaties een belangrijke speerpunt. Een betere morgen begint bij de bouwsector.

Wil jij ook werken in de bouwsector? Bob van den Bergh

Wil je meer weten over de feiten, cijfers en trends in deze sector óf wil je werken in de bouwsector? Neem contact met ons op. Wij gaan graag het gesprek met jou aan!

 
Bob van den Bergh
Bob van den Bergh
  • 06 11 86 91 87