Kennisartikel

Woningnood oplossen?

Hoe lossen we de woningnood in Nederland op?

Woningtekorten, huizen worden fors overboden en de woningprijzen lopen steeds verder op. De nieuwszenders berichten hier veel over, maar het lijkt niet opgelost te worden of enigszins te verbeteren. Voor velen is een huis kopen geen leuk proces, maar een slopende zoektocht. Ben je de gelukkige en mag je een huis gaan bezichtigen? Binnen 20 minuten sta je weer buiten en moet je binnen een week beslissen of je een bod gaat doen. Het gaat dan niet om een paar euro’s, maar het is vaak de duurste investering van je leven. Dit kan toch niet langer? Hieronder een aantal mogelijke oplossingen voor de woningnood. 

De vraag naar huizen voor alleenstaanden neemt toe

Het antwoord lijkt zo simpel; er moet meer gebouwd worden. Helaas is dit niet zo gemakkelijk. Er wordt verwacht dat het aantal huishoudens de komende jaren toeneemt (2021 t/m 2034) met een groei van 10,5%. De vraag naar woningen voor eenoudergezinnen gaat stijgen met 4%, paren 15%, gezinnen 11%, maar de vraag naar huizen voor alleenstaanden wordt verwacht te stijgen met maar liefst 70% (bron: ABF Reseach).  

Bouwproject

Huizen bouwen

Volgens ABF Research worden er naar verwachting in de periode 2012 t/m 2034 1,16 miljoen woningen toegevoegd aan de woningvoorraad en 168 duizend woningen onttrokken. Sommige gebouwen moeten worden gesloopt, krijgen een andere bestemming of worden samengevoegd. Per saldo neemt de beschikbare ruimte dan toe met bijna 990 duizend woningen. Dit is niet voldoende. We zitten namelijk nog niet eens in de piek van het tekort, naar verwachting komt deze  piek pas in 2024. Daarna zal het woningtekort naar verwachting dalen. De grootste uitdaging wordt voor alleenstaanden om een huis te zoeken, daar lijken de tekorten het grootst te zijn.  

Modulair bouwen kan het realiseren van huizen versnellen. Het is een snelle en milieuvriendelijke bouwtechniek. Grote delen van een woning worden vooraf in een fabriek geproduceerd. Deze modules worden getransporteerd naar de bouwplaats en in een korte tijd staat er een gebouw (bron: Buildinc).  

Transformatie van gebouwen

Eén andere oplossing voor het afnemen van de woningtekorten kan het transformeren van gebouwen zijn. In 2019 zijn 12,5 duizend woningen bijgekomen door transformatie van bestaande gebouwen. Kantoorpanden, scholen en winkels zijn bijvoorbeeld getransformeerd in woningen. In 2019 was 13% van de nieuwe woningen ontstaan uit transformaties (bron: CBS). Dit aantal is in de jaren daarna afgenomen. Er zijn voornamelijk minder woningen in kantoorpanden gecreëerd. De kantoren die zijn getransformeerd tot flats waren kleiner en de woningen relatief groter (bron: AD).  

Woningbouwproject

Betere doorstroming woningmarkt

De bouwgrond in Nederland is erg schaars, hierdoor wordt er vaak kleiner en hoger gebouwd. Maar dit zijn niet de woningen die jonge gezinnen zoeken, dit kunnen wel geschikte woningen zijn voor ouderen. Door hier meer seniorenwoningen te realiseren, kan de doorstroom worden geholpen. 

Daar waar starters wonen in te kleine appartementen of nog wonen in kleine studio’s, wonen ouderen daarentegen te groot. De vergrijzing neemt alsmaar toe, ouderen wonen langer zelfstandig en er zijn meer alleenstaanden. Het probleem wordt alleen maar groter. Een betere doorstroming van huizen kan voor beide partijen positief uitpakken (bron: Rabobank).  

Er zijn nog veel meer oplossingen te bedenken zoals splitswoningen, permanente bewoning van vakantiewoningen toestaan, landbouwgrond opkopen en daar woningen bouwen, tiny houses of beleggers aanpakken.  

Helaas is er geen één oplossing dé oplossing, maar elke oplossing is een begin! Wil jij hier een bijdrage aan leveren en werken aan toonaangevende projecten op dit gebied? Neem contact met ons op!